Conform cerinţelor Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Kitchen Magic Home SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

 

Modificări ale documentului

Această informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; orice noua modificare va fi afișată de site-ul nostru web www.kitchenhome.ro.

Data ultimei actualizări: iunie 2024

 

Cum ne puteți contacta

Opinia dvs. este importantă pentru noi. Dacă aveți întrebări cu privire la informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite solicitarea dvs. prin email la adresa suport@kitchenhome.ro, ori prin poștă sau curier la adresa Kitchen Magic Home SRL, str. Piața Unirii, nr. 12, Etaj Parter, Apartament 8, Cluj-Napoca, jud. Cluj, specificând pe plic că respectiva corespondență este în atenția responsabilului cu protecția datelor de la compania noastră.

Site-ul kitchenhome.ro folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii eronate a informațiilor care se află în controlul controlul companiei noastre.

Întreprinderea noastră va depune întotdeauna toate eforturile și va lua toate măsurile necesare împotriva pierderii de informații cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput şi pe care este găzduit site-ul kitchenhome.ro.

Platforma kitchenhome.ro poate conține link-uri către alte site-uri și nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de acestea. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali şi a celorlalte informații referitoare la colectarea datelor cu caracter personal. Modalitățile expuse mai jos se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe site-ul nostru.

În cazul plății online cu cardul, datele sunt procesate de către procesatori autorizați. Kitchen Magic Home NU stochează informații despre cardul dumneavoastră.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de comandă, alegeți să acceptați ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Kitchen Magic Home SRL şi vă veți da acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Kitchen Magic Home SRL, afiliații şi colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către aceștia de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului.

În urma oricărui acord dat, aveți dreptul în orice moment să reveniți asupra acordului anterior exprimat și să vă modificați optiunile.

 

Scopul colectării datelor

Colectăm datele dvs. cu scopurile:

• marketing (inclusiv marketingul direct) constând în efectuarea de comunicări comerciale și comercializarea produselor și serviciilor publicate pe site, precum și a produselor și serviciilor brandului Kitchen Magic Home, prin orice mijloc de comunicare, mai puțin apelarea automată care nu necesită intervenția unui operator uman;

• în scopul furnizării serviciilor sau produselor prezentate pe site incluzând procesarea comenzilor sau a cererilor utilizatorului, facturarea, recuperarea debitelor, soluționarea cererilor și a reclamațiilor, prevenirea/depistarea fraudelor;

• stocarea și procesarea acelor informații care ajută compania să îmbunătățească relația cu utilizatorii/abonații/cumpărătorii;

• prelucrarea acestor date și informații personale de către Kitchen Magic Home în vederea efectuării de studii de piață, statistici;

• monitorizare a vânzărilor și a comportamentului consumatorului;

• evaluarea produselor și serviciilor oferite;

• alte activități intreprinse de Kitchen Magic Home și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea utilizatorului.

Compania poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletter şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. Magazinul online kitchenhome.ro nu este de acord şi nu promovează SPAM-ul!!!

Kitchen Magic Home SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță şi că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor şi serviciilor noastre, asiguratori.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Prin intermediul site-ului utilizatorii pot furniza informații referitoare la date personale (precum nume, adresă, adresa de e-mail, numere de telefon), modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile publicate pe site, dar pot fi incluse și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate. Kitchen Magic Home SRL are dreptul de a dezvălui informația unor terțe persoane, în condițiile legii.

Compania noastră certifică faptul că va respecta drepturile conferite de lege privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Drepturile prevăzute de lege vă sunt garantate!

Dreptul la informare

Puteți solicita oricând informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal prin utilizarea oricăreia dintre căile de contact precizate pe site-ul nostru.

 

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Kitchen Magic Home SRL în legătură cu dvs. Pentru a face această cerere vă rugăm să folosiți adresa suport@kitchenhome.ro. Ca alternativă, puteți contacta echipa de Relații cu Clienții pentru a fi îndrumat corespunzător.

 

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, vă puteți autentifica pe site-ul kitchenhome.ro și puteți corecta aceste date sau puteti sa ne scrieti la adresa suport@kitchenhome.ro.

 

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., în anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a putea lua cu dvs. datele proprii pe care ni le-ați comunicat în anumite circumstanțe.

 

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către Kitchen Magic Home SRL a datelor dvs. cu caracter personal. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).

 

Dreptul de ștergere

Kitchen Magic Home SRL urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem. Dacă avem temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, datele dvs. vor fi prelucrate în continuare.

Oricare dintre drepturile dvs. se pot exercita, pe baza unei solicitări scrise (e-mail, fax, poștă).

 

Dreptul de a depune plângere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

În cazul de față, autoritatea competentă este Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) - www.dataprotection.ro

 

SIGURANȚA TRANZACȚIILOR

Întreprinderea noastră, Kitchen Magic Home SRL recunoaste importanța respectării tuturor procedurilor legale necesare legate de siguranța datelor personale, precum și a tranzacțiilor electronice, și a luat în acest sens toate măsurile necesare, prin metodele cele mai moderne și mai performante, pentru a oferi cel mai înalt grad de siguranță posibil.

Toate informațiile legate de datele personale ale utilizatorilor/abonaților sunt tratate ca date confidențiale. Societatea a adoptat proceduri care protejeaza datele confidențiale pe care utilizatorii/abonații le oferă prin intermediul website-ului sau în orice alt fel (de exemplu telefonic). Aceste proceduri protejează datele utilizatorilor/abonaților în fața oricărei accesări nepermise sau divulgări, furt sau utilizare neconformă, modificare sau distrugere ajutând, de asemenea, la certificarea faptului că datele acestea sunt exacte și sunt utilizate corect.

 

Confidentialitatea tranzactiilor

Așa cum se menționează mai sus, respectarea confidențialitătii se subînțelege. Toate informațiile transmise de utilizator/abonat sunt confidențiale, Kitchen Magic Home SRL luând toate măsurile necesare astfel încât acestea sa fie utilizate doar în măsura în care acest lucru este considerat necesar în contextul serviciilor oferite. Doar angajații autorizați au acces la informațiile cu privire la tranzacții și doar când acest lucru este absolut necesar.

 

Soluții de plată securizate

Produsele/serviciile de pe acest site web sunt comercializate prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de Mobil Pay în vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

 

POLITICA DE SECURITATE A DATELOR

În accesarea site-ului și utilizarea serviciilor oferite, doar în cazurile în care este necesară obținerea unui „nume de utilizator” sunteți de acord să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră așa cum se solicită în formularul de înregistrare ca utilizator.

În cazul în care informațiile nu sunt adevărate, inexacte sau incomplete, compania noastră își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa contul dumneavoastră fără nici o notificare prealabilă. Utilizatorii site-ului au posibilitatea ca în orice moment să vizualizeze și să modifice datele personale în cazul în care au intervenit modificări.

Conform celor declarate, Kitchen Magic Home SRL respectă cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, iar în cazul în care observați sincope sau doriți să aduceți adăugiri și îmbunătățiri politicii noastre, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail suport@kitchenhome.ro sau la numărul de telefon: 0364.431.887