1. DEFINIŢII ŞI TERMENI

www.kitchenhome.ro este denumirea comercială a întreprinderii KITCHEN MAGIC HOME SRL, persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, Piața Unirii, nr.12E, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J12/478/2019, CUI 40616680.

VÂNZĂTOR – www.kitchenhome.ro

CUMPĂRĂTOR – persoană fizică/persoană juridică sau orice entitate juridică care îşi face un Cont în site şi efectuează o Comandă.

CLIENT – persoană fizică/persoană juridică care are sau obţine acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către www.kitchenhome.ro (electronic, telefonic etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între www.kitchenhome.ro şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui Cont.

UTILIZATOR – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii.

NICKNAME – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adaugă Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informaţiilor din site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de „NUME UTILIZATOR”.

CONT – secţiunea din site formată dintr-o adresa de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Site (comenzi, facturi fiscale, garanţii, bunuri etc.).

SITE – domeniul www.kitchenhome.ro şi subdomeniile acestuia.

COMANDĂ – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul site-ului, intenţia sa de a achiziţiona Bunuri şi Servicii de pe Site.

BUNURI ȘI SERVICII – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului, ca urmare a contractului încheiat.

CAMPANIE – acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri şi/sau Servicii având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

CONTRACT – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

CONȚINUT

– toate informaţiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

– conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

– informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

– informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

– date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

DOCUMENT – prezentele Termene şi Condiţii.

NEWSLETTER – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poştă electronică (e-mail, SMS) care diseminează mesaje cu referire la Bunurile şi Serviciile şi/sau a promoţiilor desfăşurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.

TRANZACȚIE – rambursarea sau încasarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun şi/sau Serviciu de către www.kitchenhome.ro Cumpărătorului sau/și invers, indiferent de modalitatea de livrare.

SPECIFICAȚII – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei comenzi pe site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale.

2.2 Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii, are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3 Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifică cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri şi/sau Servicii din Comandă va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS, a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către Vânzător pe site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziţionate.

 

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

Pentru motive justificate www.kitchenhome.ro îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Cumpărătorului pe site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel www.kitchenhome.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa conducerii www.kitchenhome.ro prin email, suport@kitchenhome.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor mentionate mai sus.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, www.kitchenhome.ro îşi rezervă dreptul de a cere Clienţilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informaţiei din cadrul Site-ului.

3.4. www.kitchenhome.ro poate publica pe site informaţii despre Bunuri şi/sau Servicii şi/sau promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care www.kitchenhome.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor şi/sau Serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) şi includ TVA.

3.6 Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor şi/sau a Serviciilor disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

4. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

4.1. Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru Servicii ce ţin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

5.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a www.kitchenhome.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de www.kitchenhome.ro, includerea oricărui Conţinut în afară site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al www.kitchenhome.ro asupra Conţinutului, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al www.kitchenhome.ro.

5.3. Orice Conţinut la care Clientul/Cumpărătorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între www.kitchenhome.ro şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea www.kitchenhome.ro cu referire la acel Conţinut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care www.kitchenhome.ro conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde doar asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea www.kitchenhome.ro pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conţinut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea www.kitchenhome.ro şi/sau al angajatului/prepusului www.kitchenhome.ro care a mijlocit transferul de Conţinut, în cazul în care acesta există, faţă de respectivul conţinut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există.

 

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda. Odată adăugat în coşul de cumpărături un Bun şi/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la dată plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în cazul în care datele furnizate de către Client/Cumpărător pe site sunt incomplete şi/sau incorecte.

6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunţe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv şi fără a suporta alte costuri decât cele de livrare; pentru a verifica eligibilitatea și condițiile impuse pentru retur Clientul trebuie să acceseze și să se informeze la secțiunea Returul produselor de pe site.

6.6. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data în care produsul/produsele au revenit în magazia Vânzătorului și au fost verificate pentru a constata dacă se încadrează în normele impuse de retur.

6.7. În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt şi dacă nu se ajunge la un acord privind termenul de livrare va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

 

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

7.1.3. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

 

8. CONFIDENŢIALITATE

8.1. www.kitchenhome.ro va păstra confidenţialitatea informaţiilor de orice natură pe care le furnizează Clientul/Cumpărătorul. Legat de confidențialitatea datelor Clientul/Cumpărătorul are datoria de a se informa despre politica noastră accesând Securitatea și confidențialitatea datelor.

8.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informaţii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. www.kitchenhome.ro nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

 

9. PUBLICITATE

9.1. Newsletterele sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de www.kitchenhome.ro. Astfel sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

9.2. În momentul în care Clientul îşi creează un Cont pe Site are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Clientul îşi poate modifica opţiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment prin contactarea www.kitchenhome.ro în acest sens sau prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

 

10. FACTURARE – PLATĂ

10.1. Preţurile Bunurilor şi Serviciilor afişate în cadrul site-ului www.kitchenhome.ro includ TVA conform legislaţiei în vigoare.

10.2. Preţul, modalitatea de plata şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

10.3. În momentul de față, Vânzătorul pune la dispoziția Cumpărătorului următoarele metode de plată: plata în sistem ramburs pentru comenzile ce nu depășesc suma de 5000 lei, plata prin transfer bancar (ordin de plată), plata online cu cardul și plata în rate în cazul băncilor cu care Vânzătorul sau procesatorul de plăți contractat are un parteneriat încheiat.

10.4. Plata ramburs se efectuează integral la livrarea comenzii; în cazul livrării produselor de către curieri, plata se va face către persoana autorizată care efectuează livrarea.

10.5. Plata prin transfer bancar se efectuează după trimiterea comenzii, când Cumpărătorul va primi toate informațiile necesare care trebuie înscrise pe ordinul de plată prin e-mail; optând pentru această metodă de plată, Cumpărătorul își asumă că livrarea comenzii se va face doar după confirmarea plății.

10.6. În cazul opțiunii de plată online prin card bancar, veți fi redirecționat către pagina securizată a procesatorului de plăți unde veți completa un formular cu informațiile despre cardul dumneavoastră. Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului "3-D Secure" dezvoltat de organizațiile de carduri Visa/MasterCard și care asigură tranzacțiilor online același nivel de securitate ca al celor realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant. "3-D Secure" asigură, în primul rând, că nici o informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului virtual.

10.7. Plata în rate este metoda de plată pusă la dispoziție Cumpărătorului care îndeplinește criteriile impuse de către băncile partenere și care deține un card de credit la băncile agreate de către Vânzător. Pentru efectuarea acestei metode de plată, după ce veți introduce numărul de card în pagina procesatorului de plăți, sistemul va detecta automat dacă este un card eligibil pentru plata în rate la una din băncile agreate de către magazin și va afișa o listă de unde puteți alege numărul de rate dorit.

10.8. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factură aferentă Comenzii ce conţine Bunuri şi/sau Servicii vândute de www.kitchenhome.ro prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător în Contul său.

10.9. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

10.10. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deţine o evidenţă a facturilor emise de www.kitchenhome.ro, putându-le salva şi arhiva la rândul său în orice moment şi în orice modalitate pe care o doreşte.

10.11. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către www.kitchenhome.ro în Contul sau prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Contul său.

10.12. În cazul în care aceste informaţii sunt indisponibile mai mult de 48 de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: suport@kitchenhome.ro.

 

11. LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător în termenul de livrare 2-5 zile lucrătoare, dacă acestea se află în stoc.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

11.3. Mai multe informații despre politica noastră de livrare sunt puse la dispoziția Clientului la secțiunea Cum se livrează.

 

12. GARANŢII

12.1. Toate Bunurile comercializate de către www.kitchenhome.ro beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Pentru mai multe informații despre politica de garanție adoptată de Vânzător, Clientul are obligația să consulte secțiunea Garanția produselor.

 

13. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII BUNURILOR

13.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare după efectuarea plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în Comandă (înţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 

14. RĂSPUNDERE

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi, în special, pentru pierderea acestora.

14.2. Prin crearea şi utilizarea Contului, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul îşi asumă răspunderea pentru menţinerea confidenţialităţii datelor de Cont (user şi parolă) şi pentru gestionarea accesării Contului, şi, în măsura permisă de legislaţia în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

14.3. Prin crearea Contului şi/sau utilizarea Conţinutului şi/sau plasarea Comenzilor, Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres şi fără echivoc Termenii şi condiţiile Site-ului în ultima versiune actualizată, care este comunicată în cadrul Site-ului, existenţa la data creării Contului şi/sau utilizării conţinutului şi/sau la data plasării Comenzii.

14.4. Ulterior creării Contului, utilizarea Conţinutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi Condiţiilor Site-ului şi/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor şi Condiţiilor Site-ului.

14.5. Termenii şi Condiţiile Site-ului pot fi modificaţi oricând de către www.kitchenhome.ro, aceştia fiind opozabili Clienţilor/Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la data afişării în Site. Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor Site-ului se confirmă prin bifarea check box-ului corespunzător din Site şi/sau prin trimiterea Comenzii şi/sau prin efectuarea unei plăți online.

 

15. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, www.kitchenhome.ro are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care i le furnizați.

15.2. Cumpărătorul are datoria de a se informa cu privire la politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal accesând secțiunea Securitatea și confidențialitatea datelor.

 

16. FORŢA MAJORĂ

16.1. Niciuna din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este cauzată de un eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

16.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

17. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

17.1. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între www.kitchenhome.ro şi Clienţi/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Cluj-Napoca.

 

18. COOKIE-URILE

18.1. Pentru a asigura o bună funcţionare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fişiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limba, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceți ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta. Pentru mai multe detalii legate de ce cookie-uri folosim Cumpărătorul are obligația de a accesa Politica de cookies.

 

Ultima modificare a secțiunii Termeni și Condiții s-a efectuat în data de 9.03.2021.